Tiền điện tử - Crypto

Tổng kết toàn bộ hệ thống của Bitcoin

Như vậy là chúng ta đã đi qua một loạt các bài học liên quan đến thế giới tiền điện tử và blockchain. Bây giờ chúng ta hãy lấy tất cả các khái niệm đã học và ghép chúng lại với nhau đó có cái nhìn toàn cảnh về toàn bộ hệ thống của Bitcoin cũng như thế giới tiền điện tử nói chung.

Bitcoin (chữ B viết hoa) là một HỆ THỐNG mới quản lý việc tạo và sở hữu “tiền” kỹ thuật số tồn tại độc lập với bất kỳ chính phủ, ngân hàng trung ương hoặc tổ chức trung ương nào khác.

“Tiền” này được tính bằng bitcoin (chữ thường “b”). (các bạn lưu ý rằng trong các bài học trước Học Price Action có thể không quá đặt nặng về việc chữ B hay b vì khi đó chúng ta không quan trọng về việc phân biệt một cách cứng nhắc).

Hệ thống Bitcoin là một hệ thống hoàn toàn tự động, về cơ bản chỉ là một nhóm máy tính, được gọi là các nút, “giao tiếp” với nhau qua internet. toàn bộ hệ thống của Bitcoin

Để có thể nói chuyện với nhau, phần mềm Bitcoin được cài đặt trên mỗi máy tính. Bất kỳ ai cũng có thể tải xuống và cài đặt phần mềm này. toàn bộ hệ thống của Bitcoin

Phần mềm Bitcoin là mã nguồn mở có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể xem mã nguồn. Nếu máy tính được kết nối với internet và bắt đầu chạy phần mềm, nó sẽ trở thành nút Bitcoin (Bitcoin node).

hệ thống các node trong mạng

Và khi có hai hoặc nhiều nút Bitcoin trực tuyến, điều này sẽ tạo ra mạng Bitcoin!

Mạng Bitcoin là mạng ngang hàng (P2P) hoạt động xuyên suốt không ngừng nghỉ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và 365 ngày một năm. toàn bộ hệ thống của Bitcoin

Trong mạng này, giao tiếp giữa các máy tính (nút) được thực hiện mà không cần bất kỳ quản trị viên hoặc máy chủ trung tâm nào, điều đó có nghĩa là tất cả các nút đều có quyền lực như nhau và thực hiện các nhiệm vụ giống nhau.

Nó cũng là một mạng không cần phải cấp phép. Có nghĩa là bạn không cần sự cho phép để trở thành một phần của mạng. Bất cứ ai cũng có thể tham gia hoặc rời đi.

Phần mềm tự động chạy giao thức Bitcoin. Nó chạy trên chế độ giống như “lái tự động” vậy. toàn bộ hệ thống của Bitcoin

Giao thức chỉ là một từ hoa mỹ được sử dụng trong thế giới phần mềm máy tính để mô tả một tập hợp các hướng dẫn lập trình hoặc “quy tắc” cho phép các máy tính giao tiếp và tương tác với nhau.

Hãy coi các giao thức như các quy tắc được tiêu chuẩn hóa để xác định những gì hệ thống nên hoặc không nên làm.

Giao thức Bitcoin được chạy trên mạng Bitcoin và cung cấp cho các máy tính này hướng dẫn vận hành và thông tin mà chúng cần để theo dõi và xác minh các giao dịch xảy ra trên mạng.

Nó đưa ra các bước mà các máy tính trong mạng phải thực hiện để đạt được sự đồng thuận về tính hợp lệ của mỗi giao dịch. toàn bộ hệ thống của Bitcoin

Bởi vì mạng Bitcoin được phân cấp, nghĩa là không có cơ quan trung ương nào phải “tuân theo”, nên cần có một phương pháp “ra quyết định” khác để tất cả các máy tính này đi đến thống nhất về giao dịch nào thực sự hợp lệ.

Giao thức Bitcoin, chạy như một ứng dụng phần mềm, được cài đặt trên mọi máy tính (“nút”) trong mạng Bitcoin là thứ cho phép các thành viên độc lập của mạng phối hợp và hoạt động chung như hệ thống Bitcoin.

Giao thức Bitcoin thiết lập cách mạng Bitcoin HOẠT ĐỘNG như một hệ thống. toàn bộ hệ thống của Bitcoin

Ngoài việc chạy giao thức Bitcoin, mỗi nút còn lưu trữ một tệp dữ liệu chứa bản ghi TẤT CẢ các giao dịch từng được thực hiện trên mạng Bitcoin, bao gồm cả việc tạo bitcoin mới. Tập tin này được gọi là blockchain.

mạng lưới bitcoin

Cách dữ liệu được cấu trúc khi chúng được ghi lại hoặc “lưu” vào tệp là điều làm cho blockchain khác biệt với các phương pháp lưu trữ hồ sơ khác như cơ sở dữ liệu hoặc bảng tính excel truyền thống.

Chuỗi khối của Bitcoin bao gồm một chuỗi các khối trong đó mỗi khối được xây dựng trên khối trước đó… tạo ra một “chuỗi các khối” hoặc “blockchain”. toàn bộ hệ thống của Bitcoin

Bên trong mỗi khối là thông tin về các giao dịch. Cụ thể hơn, blockchain giữ các giao dịch “được lưu trữ” hoặc được xác nhận, được đóng gói trong “khối”. toàn bộ hệ thống của Bitcoin

Thời gian trung bình giữa các khối được lưu vào tệp dữ liệu (blockchain) là 10 phút.

Vì vậy, hãy nghĩ về blockchain như một cơ sở dữ liệu liên tục phát triển gồm các bản ghi cố định, được lưu trữ trong các “khối” được liên kết và bảo mật bằng mật mã.

Không có phiên bản duy nhất của blockchain.

Mỗi nút nhận được một bản sao “chính thức” của chuỗi khối Bitcoin, bản sao này sẽ được tải xuống tự động khi nó tự nguyện tham gia mạng Bitcoin. toàn bộ hệ thống của Bitcoin

Mỗi nút trên mạng hoạt động như một “quản trị viên” của phiên bản blockchain của riêng nó (tệp dữ liệu). Mỗi nút không tin cậy lẫn nhau nên chúng liên tục xác minh lại dữ liệu được chia sẻ với nhau và đảm bảo tất cả các giao dịch Bitcoin đều hợp lệ.

Những máy tính này cũng liên tục hỏi nhau rằng: “Các chuỗi khối của chúng ta có giống nhau không?”

cách hoạt động của mạng bitcoin khi phát sinh giao dịch

Và trong trường hợp bất đồng, trong đó một số nút có sổ cái khác nhau, tất cả các nút cần phải tìm ra “Phiên bản blockchain của ai là chính xác?” toàn bộ hệ thống của Bitcoin

Bởi vì mọi nút trong mạng Bitcoin đều hoạt động độc lập khi xác thực các giao dịch và duy trì phiên bản chuỗi khối của chúng, nên phải có một thỏa thuận không thể tranh cãi trong đó phiên bản chuỗi khối nào là chuỗi khối “thực” giữa tất cả các nút.

Một lịch sử giao dịch duy nhất cần phải được duy trì. Điều này đòi hỏi một số loại phương pháp mà mọi nút ở trên mạng đồng ý sẽ tuân thủ. toàn bộ hệ thống của Bitcoin

Phương pháp đó là bằng sự đồng thuận. Quá trình đạt được sự đồng thuận giữa các nút được gọi là *cơ chế đồng thuận*.

Đối với Bitcoin, sự đồng thuận đạt được thông qua một quá trình gọi là “khai thác”. Khai thác là quá trình xác nhận các giao dịch và thêm chúng vào blockchain. toàn bộ hệ thống của Bitcoin

Các nút tham gia khai thác được gọi là thợ mỏ và tạo thành một phần quan trọng của mạng Bitcoin.

Nói một cách đơn giản, những người khai thác gộp các giao dịch hợp lệ lại thành một khối và sau đó cạnh tranh để trở thành người đầu tiên đoán một số bắt đầu bằng một số số 0 nhất định, đây là một câu đố cần được giải mã. Vì vậy, việc “khai thác” thực tế có thể được mô tả là quá trình “đoán”.

Và vì những nút khai thác muốn đoán càng nhanh càng tốt, đòi hỏi phải sử dụng phần cứng máy tính chuyên dụng sử dụng nhiều điện năng nên quá trình này rất tốn kém.

Để khuyến khích các nút tham gia với tư cách là nút khai thác, họ kiếm được phí giao dịch được trả bằng bitcoin và cũng được thưởng bằng bitcoin mới (“phụ cấp khối”).

Nút khai thác đầu tiên đoán đúng số sẽ chia sẻ khối mới được “khai thác” với mạng Bitcoin. Các nút khác xác minh rằng số được đoán là chính xác và nếu đúng thì những nút khác cũng sẽ cập nhật chuỗi khối của họ với khối mới.

Việc khai thác cho phép toàn bộ mạng Bitcoin ĐỒNG Ý về những giao dịch nào được “lưu trữ” và thêm vào chuỗi khối.

Như bạn có thể thấy, có rất nhiều thứ đang diễn ra trong hệ thống của Bitcoin.

Điều thú vị là TẤT CẢ những việc này đều được máy tính thực hiện tự động! Và tất cả đều diễn ra trước mọi người một cách công khai nhưng không biết ai đứng sau nó cả!

Vì blockchain theo dõi mọi thay đổi về quyền sở hữu từng bitcoin nên công chúng có thể thấy rằng ai đó đang gửi một số tiền cho người khác. toàn bộ hệ thống của Bitcoin

Và vì quyền sở hữu bitcoin được gắn với địa chỉ, thông tin này KHÔNG liên kết trực tiếp giao dịch với thông tin nhận dạng cá nhân người gửi hoặc người nhận.

Mức độ minh bạch này, nơi bất kỳ ai cũng có thể theo dõi “chuyển động” của bitcoin đến các địa chỉ khác nhau, là điều bạn sẽ không tìm thấy ở các tổ chức tài chính truyền thống.

Nó sẽ giống như việc ngân hàng của bạn cấp cho bạn và tất cả khách hàng của ngân hàng quyền truy cập vào sổ cái của ngân hàng đó và cho phép bạn xem các giao dịch trong thời gian thực, bất cứ khi nào tiền được chuyển từ số tài khoản này sang số tài khoản khác cùng với số tiền chính xác. Và đương nhiên điều đó là không có thực