Cho người mới

Tính khối lượng giao dịch trong quản lý vốn khoa học

quản lý rủi ro tính khối lượng giao dịch

Ở bài trước chúng ta đã nói đến vấn đề tương quan giữa vốn tài khoản và khối lượng giao dịch nhưng đó cũng mới là một khia cạnh nhỏ trong quản lý vốn mà chúng ta cần lưu ý. Trong thực tế thì còn dựa vào nhiều khía cạnh khác nữa để tính khối lượng giao dịch thực tế mà chúng ta có thể giao dịch theo nguyên tắc quản lý vốn.

Những yếu tố ảnh hưởng đến tính khối lượng giao dịch

Sau đây là những yếu tố sẽ quyết định đến việc tính toán khối lượng giao dịch của bạn theo nguyên tắc quản lý vốn đã đề ra:

 • Số vốn ban đầu tài khoản (Account balance) hoặc là Số dư thực tế khi mà bạn đang có lệnh giao dịch được mở (Account equity).
 • Cặp tiền tệ mà bạn giao dịch
 • Số % vốn mà bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro nếu như lệnh thua lỗ.
 • Số Pips của khoảng dừng lỗ.
 • Loại đồng tiền mà bạn sử dụng cho tài khoản.
 • Tỷ giá các cặp tiền tệ có liên quan.

Dựa vào các yếu tố trên thì sau đây chúng ta sẽ thử làm một ví dụ tính toán khối lượng giao dịch cho chúng ta nắm rõ.

Ví dụ về tính khối lượng giao dịch

Ví dụ Trader A mới mở tài khoản ở IC Markets và nạp $10,000 vào tài khoản giao dịch của mình.

Anh A đang dự định giao dịch một lệnh có khoảng dừng lỗ là 100 pips với quy tắc quản lý vốn là chấp nhận 1% rủi ro thua lỗ cho một lệnh, tức là anh A chấp nhận mất 100$ cho mỗi lệnh giao dịch nếu như nó không đi theo ý muốn.

Bây giờ cặp tiền mà anh A muốn giao dịch đó là EUR/USD. Đối với cặp EUR/USD thì chúng ta sẽ tính ra được giá trị cho mỗi Pip đó là:

tính khối lượng giao dịch

 • Nếu khối lượng giao dịch là 1 Lot thì 1 Píp có giá trị 10$
 • Nếu khối lượng giao dịch là 0.1 Lot thì 1 Pip có giá trị là 1$
 • Nếu khối lượng giao dịch là 0.01 Lot thì giá trị 1 Pip là 0.1$

Bạn có thể tham khảo công cụ tính toán giá trị Pip tại đây.

Quay về ban đầu với số tiền chấp nhận rủi ro là 100$ và khoảng dừng lỗ là 100 Pips thì có nghĩa là 1 Pips tương ứng với 1$.

Vậy suy ra khối lượng giao dịch phù hợp đó là 0.1 Lot.

Nhưng ở trên còn có một biến số nữa đó là loại tiền tệ mà bạn sử dụng cho tài khoản. Giả sử cũng với ví dụ trên nhưng mà bây giờ A sử dụng tiền tệ là EUR, và số dư ban đầu cũng là 10,000 EUR.

Rủi ro 1% cũng tương đương với 100 EUR. Bây giờ chúng ta phải dựa vào tỷ giá hối đoái cặp tiền EUR/USD hiện tại để quy đổi từ EUR sang USD.

Ta giả sử tỷ giá EUR/USD hiện tại đang là 1.2000 thì 100 EUR sẽ bằng 120 USD. Và giá trị cho mỗi pip khi thua lỗ lúc này là 120/100 = 1.2 USD.

Quy đổi theo cách tính khối lượng ở trên thì ta có thể tính được khối lượng giao dịch bằng cách sử dụng cách tính nhân chéo chia ngang:

 • 1.2 x 1 : 10 = 0.12 Lot
 • Hoặc là 1.2 x 0.1 : 1 = 0.12 Lot
 • Hoặc là 1.2 x 0.01 : 0.1 = 0.12 Lot

Ở trên là những ví dụ căn bản và đơn giản nhất về tính khối lượng giao dịch. Việc tính toán khối lượng giao dịch sẽ phức tạp hơn nếu như chúng ta giao dịch cặp tiền chéo, tức là không có USD trong cặp tiền tệ.

Tính khối lượng giao dịch với tài khoản USD và cặp tiền chéo

Cũng với ví dụ về tài khoản có vốn là 10,000 USD của anh A ở trên, bây giờ anh ấy chuyển sang giao dịch cặp tiền EUR/GBP chẳng hạn.

Rủi ro vẫn được xác định là 1% vốn, cụ thể là 100$ và khoảng dừng lỗ lần này chúng ta cho là 200 Pips.

Việc tính toán khối lượng giao dịch sẽ thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Đổi số tiền rủi ro thua lỗ về đồng tiền định giá của cặp tiền chéo

Cụ thể ở đây là chúng ta sẽ chuyển đổi giá trị của 100$ rủi ro thua lỗ thàng đồng GBP. Lúc này ta lại phải xem tỷ giá của cặp tiền GBP/USD là bao nhiêu. Chẳng hạn như hiện tại tỷ giá của GBP/USD là 1.2500

Như vậy thì 100$ sẽ tương đương với 80 GBP.

Bước 2: Chúng ta tính giá trị cho mỗi Pip

Ở đây chúng ta sẽ tính giá trị Pip dựa theo tiền 80 GBP mà chúng ta đã tính toán ở trên.

Với mức dừng lỗ là 200 Pip thì có nghĩa là 1 pip = 80 / 200 = 0.4 GBP

Bước 3: Tính khối lượng giao dịch

Chúng ta sẽ dùng công cụ tính giá trị Pip để tính cho 1 lot giao dịch của cặp EUR/GBP thì 1 Pip sẽ có giá trị bao nhiêu GBP.

Thực ra cũng không cần thiết phải dùng đến công cụ vì nếu tính giá trị Pip dựa theo đồng tiền định giá thì 1 lot giao dịch với 1 pip sẽ có giá trị bằng 10 đồng tiền định giá và ở đây đó là bằng 10 GBP.

Tóm lại đó là nếu giao dịch khối lượng 1 Lot thì 1 Pip sẽ có giá trị là 10 GBP.

Vậy thì khối lượng giao dịch bao nhiêu thì 1 pip sẽ có giá trị là 0.4 GBP?

Lại dùng công thức nhân chéo chia ngang rất cơ bản đó là: 0.4 x 1 : 10 = 0.04 Lot

Đối với trường hợp ít gặp nhất đó là tiền tệ của tài khoản không phải là USD, ví dụ như là AUD và chúng ta giao dịch với một cặp tiền chéo mà không có USD lẫn AUD trong cặp tiền, ví dụ như cặp GBP/JPY chẳng hạn thì chúng ta cũng sẽ tính toán tương tự như trên.

Lời kết

Như vậy là trên đây chúng ta đã hiểu được cách tính khối lượng giao dịch một cách chi tiết trong các trường hợp khác nhau. Mặc dù nó đã có công cụ để tính toán cho bạn một cách nhanh chóng nhưng bạn vẫn nên nắm sơ qua về cách nó tính toán thế nào và từ đó có thể làm chủ được tài khoản một cách tốt hơn.