Price Action

Phá vỡ vùng giằng co thất bại – Setup giao dịch price action

ôn tập về những vùng giằng co

Tiếp tục chuỗi các mẫu hình giao dịch price action, hôm nay chúng ta đến với một mẫu hình rất mới lại với nhiều người đó là Phá vỡ vùng giằng co thất bại.

Đây là một setup giao dịch khá mạnh vì ngay chính trong mẫu hình nó đã hội tụ một phải yếu tố chứ không chỉ như một nến Pin bar hay các loại nến đơn lẻ khác.

Cụ thể thế nào chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu.

Cấu tạo phá vỡ vùng giằng co thất bại

có 3 yếu tố hợp thành mẫu hình phá vỡ vùng giằng co thất bại này, đó là:

 1. Vùng giằng co.
 2. Sự phá vỡ.
 3. Thất bại.

Vùng giằng co

Trước tiên hãy học cách xác định vùng giằng co là như thế nào nhé.

Vùng giằng co cũng có thể gọi là vùng trading range, nơi này giá co cụm lại trong một khoảng nhất định. Về cơ bản, giá dao động cả về hai phía, và không phe nào làm chủ thị trường cả.

Để xác định cụ thể, thì giá đóng cửa và mở cửa của cây nến sau phải nằm trong biên độ giá của cây nến trước.

Như vậy mô hình hoàn hảo nhất chắc chắn phải là inside bar

cấu tạo của môt vừng giằng co

Hình 1: Inside bar điển hình cho vùng giằng co

phá vỡ vùng giằng co

Hình 2: Vùng giằng co không phải inside bar

Nhưng ở đây có một vấn đề các ví dụ như trên nhìn không giống gì là một cùng giằng co cả và trong biểu đồ xuất hiện rất nhiều.

Thực tế các dạng nến như trong hình 2 giống với mẫu hình nến đảo chiều hơn là một vùng giằng co (bullish harami, bearish harami…). Do đó để xác định vùng giằng co thì các cây nến phải thoả mãn điều kiện như sau:

Khi có tối thiểu ba cây nến liên tiếp có giá đóng cửa trong vùng giá của cây nến trước thì được xem là vùng giằng co. Ví dụ sau sẽ làm cho các bạn hiểu rõ.

ôn tập về những vùng giằng co

Hình 3: Cách xác định vùng giằng co

 1. Cây nến inside bar (chính nó là doji hoặc spinning top) nằm hoàn toàn trong cây nến trước, khi này chúng ta chưa thể để ý đến vì còn cần chờ sự xác nhận.
 2. Cây nến thứ ba liên tiếp có thân nằm trong biên độ giá của cây nến trước, chính vì thế đây là cây nến xác nhận hình thành vùng giằng co.
 3. Vùng giằng co này tồn tại đến cây nến thứ sáu, khi thị trường mới đến cây nến này thì chúng ta chưa thể biết được vùng giằng co đã kết thúc hay chưa mà phải chờ xác nhận kết thúc.
 4. Cây nến giảm phá vỡ và đóng cửa dưới giá thấp nhất của cây nến trước. Như vậy, nó đã vượt qua biên độ giá của cây nến trước và xác nhận vùng giằng co bị phá vỡ và kết thúc.
 5. Một số vùng giằng co khác.

Sự phá vỡ

Như hình trên đã nói đến sự phá vỡ và kết thúc vùng giằng co. Nếu nó phá vỡ lên trên vùng giằng co thì nó là một nến phá vỡ tăng, ngược lại khi phá vỡ xuống dưới thì là một cây nến phá vỡ giảm.

phá vỡ vùng giằng co

Hình 4: Các nến phá vỡ vùng giằng co

 1. Nến tăng phá vỡ vùng giằng co
 2. Nến giảm phá vỡ vùng giằng co.

Thất bại

Sự phá vỡ thất bại yêu cầu phải diễn ra ngay lập tức. Đó là điều kiện tối thiểu để chúng ta tìm kiếm cơ hội giao dịch. Một sự phá vỡ thất bại tốt sẽ diễn ra ngay lập tức.

Tuy nhiên phải nói rõ ở đây đó là sự phá vỡ vùng giằng co thất bại mà ta học phải diễn ra trong hai cây nến. Vì sao như thế?

Trước đây một số kiến thức các bạn học về phá vỡ thất bại ở đỉnh, đáy, trendline và nhiều ngưỡng hỗ trợ, kháng cự khác thì thường là thể hiện trong một nến mà thôi.

Giả sử phá vỡ đường trendline tăng, khi cây nến đang trong quá trình hình thành đã phá vỡ được xuống dưới đường trendline nhưng khi kết thúc, giá đóng cửa ở trên đường trendline và đồng thời tạo ra một bóng nến dưới dài thì ta gọi đó là phá vỡ đường trendline thất bại.

mẫu hình phá vỡ vùng giằng co thất bại

Hình 5: Phá vỡ trendline thất bại

Trong hình trên ta có thể thấy được một sự kháng cự mạnh của đường trendline và theo lẽ thông thường rất dễ để liên tưởng đến một sự phá vỡ thất bại.

Thế nhưng khung thời gian ở hình trên là H1, vậy nếu là khung thời gian thấp hơn, ví dụ M30 chẳng hạn, thì tại nơi bóng nến dài phá vỡ thất bại đó liệu có cây nến đóng cửa dưới đường trendline hay không, chúng ta hãy xem.

phá vỡ vùng giằng co thất bại

Hình 6: Khung thời gian M30

 1. Đây là vị trí xuất hiện bóng nến dài phá vỡ đường trendline thất bại.
 2. Cây nến giảm mạnh đã đóng cửa dưới đường trendline. Như vậy, nếu chúng ta chỉ dựa vào giá đóng cửa của cây nến để xem xét việc phá vỡ thành công hay thất bại thì rõ ràng ở trường hợp này sẽ coi là một sự phá vỡ thành công.
 3. Ngay sau cây nến giảm mạnh thì lập tức xuất hiện một cây nến đảo chiều tăng mạnh, và đó là lý do vì sao trên khung H1 xuất hiện một nến có đuôi dưới dài.

Như vậy để xác định một sự phá vỡ thất bại ta hoàn toàn có thể dựa vào cả hai trường hợp nêu trên để phân tích.

Tuy nhiên, để xác định sự phá vỡ vùng giằng co thất bại có thể dùng được cả hai trường hợp đó không? Câu trả lời là không. Vì sao thì hãy cùng Học Price Action giải đáp thắc mắc này?

Theo như quy tắc xác định vùng giằng co là cây nến sau có thân nằm trong biên độ giá của cây nến trước thì vùng giằng co vẫn tồn tại. Như vậy, nếu xác định sự phá vỡ thất bại như trường hợp ở H1 nêu trên là không hợp lý.

trường hợp phá vỡ vùng giằng co

Hình 7: Xác định phá vỡ thất bại theo trường hợp 1

 1. Nếu xác định phá vỡ thất bại như trường hợp 1 thì đa phần các cây nến trong vùng giằng co (có thân nằm trong biên độ giá cây nến trước) lại đều trở thành nến phá vỡ thất bại. Như vậy, nếu ta giao dịch với những nến mà được cho là phá vỡ thất bại như này thì sẽ thua lỗ rất nhiều.
 2. Cây nến phá vỡ thành công theo cách 1.

Ngược lại nếu ta xác định sự phá vỡ thất bại theo trường hợp 2 thì mọi chuyện lại khác hoàn toàn.

sự phá vỡ vùng giằng co

Hình 8: Xác định phá vỡ thất bại theo trường hợp 2

 1. Với quy tắc xác định vùng giằng co thì các cây nến phá vỡ thất bại trong trường hợp 1 đều trở thành các cây nến thuộc vùng giằng co.
 2. Vùng đánh dấu 2 cây nến ngược chiều nhau xác nhận sự phá vỡ thất bại. Trong đó cây nến đầu tiên là phá vỡ thành công cây nến sau xác nhận sự thất bại.
 3. Ta đặt lệnh chờ bán ở cây nến xác nhận thất bại và đã ăn đậm.

Như vậy để giao dịch với setup phá vỡ vùng giằng co thất bại thì chúng ta chỉ có thể sử dụng trường hợp 2 trong việc xác định sự phá vỡ thất bại.

Chúng ta cũng nên hiểu rằng không phải sự phá vỡ thất bại nào cũng đẹp và có hiệu lực mạnh cả. Học Price Action sẽ chia sự phá vỡ thất bại ra làm 3 mức độ: Mạnh, trung bình và yếu.

 • Sự phá vỡ thất bại được cho là mạnh khi cây nến sau có thân lớn hơn hoặc bằng thân cây nến trước.
 • Sự phá vỡ thất bại được cho là trung bình khi cây nến sau có thân lớn hơn 50% thân cây nến trước.
 • Sự phá vỡ thất bại được cho là yếu khi cây nến sau có thân bé hơn 50% thân cây nến trước.

sự phá vỡ thất bại

Hình 9: Phá vỡ vùng giằng co thất bại mạnh

phá vỡ giằng co thất bại

Hình 10: Phá vỡ vùng giằng co thất bại trung bình

setup giằng co thất bại

Hình 11: Phá vỡ vùng giằng co thất bại yếu

Trong giao dịch thực tế độ mạnh yếu của sự phá vỡ thất bại chỉ là một phần nhỏ tác động đến chất lượng lệnh giao dịch.

Muốn giao dịch thành công thì chúng ta cần phải dựa vào nhiều yếu tố khác nữa, vì thế những sự phá vỡ thất bại yếu không có nghĩa là không nên giao dịch và ngược lại những sự phá vỡ thất bại mạnh không có nghĩa rằng luôn giao dịch.

Đặc điểm tâm lý đằng sau setup

Thông thường, những người giao dịch cần thị trường dịch chuyển giá để kiếm được tiền. Do đó, nếu thị trường không dịch chuyển nhiều sẽ làm một phần các nhà đầu tư thường thiếu kiên nhẫn, không thể chờ đợi thêm nữa. Sự thiếu kiên nhẫn đó dẫn đến mù quáng.

Họ bắt đầu thấy cơ hội giao dịch khi mà nó chưa hẳn chín muồi. Họ mua và bán từng sự di chuyển nhỏ nhất của thị trường  trước khi nó thoát khỏi vùng giằng co.

Phần lớn các nhà đầu tư không thể kiếm lời mà có thể còn thua lỗ nhỏ. Điều đó khiến họ phát điên, thiếu kiên nhẫn và giao dịch càng mù quáng hơn nữa.

Cuối cùng, giá phá vỡ vùng giằng co một cách rõ ràng và dứt khoát. Trong trường hợp này, chúng ta giả sử giá phá vỡ đi lên. Chắc chắn khi đó sẽ có nhiều người không muốn bỏ lỡ cơ hội, chờ giá phá vỡ hướng nào sẽ lập tức nhảy vào thị trường theo hướng đó, họ mua lên.

Nhưng thật đau đớn thay khi sau đó sự phá vỡ thất bại và giá lao dốc. Vì sao nó lại thất bại như thế?

Hãy nhớ rằng thời điểm này cũng đã có nhiều nhà đầu tư bị đánh lừa rất nhiều lần trước đó bởi sự giằng co lên xuống của thị trường.

Cho nên chắc chắn sẽ có một số lượng những nhà đầu tư nghĩ rằng họ không muốn bị đánh lừa nữa và giá đi hướng nào họ sẽ giao dịch theo hướng ngược lại.

Thậm chí có những trường hợp mà các tổ chức lớn cố tình tạo ra mồi nhử bằng cách làm thị trường phá vỡ vùng giằng co theo một hướng để câu nhà đầu tư vào lệnh, từ đó sẽ tạo thanh khoản cho thị trường và họ lập tức xả ra những lệnh có khối lượng lớn.

Cũng giống như trong thị trường bất động sản, một số đầu sỏ có thể tạo ra cơn sốt đất ở vùng nào đó để kích thích người dân vay tiền đầu tư, từ đó tạo thanh khoản cho thị trường và những tên đầu sỏ đó có cơ hội bán được hàng.

Đó là lý do vì sao, thị trường lại đi ngược lại khi sau khi phá vỡ vùng giằng co.

Thêm vào đó, sự đa nghi, lo lắng, hoảng sợ khiến nhiều người hy vọng vào lệnh giao dịch theo hướng này rồi nhanh chóng bị dập tắt và hy vọng vào một lệnh giao dịch ngược lại.

Họ lo sợ, nghi ngờ vào lệnh mua hay bán mà họ mới vào sẽ lại thua lỗ, họ sợ sẽ bị đánh lừa lần nữa. Vì thế họ thoát lệnh và thậm chí vào thêm lệnh ngược lại.

Chẳng hạn khi đóng lệnh mua tức là đã hình thành lệnh bán mà còn tiếp tục vào thêm lệnh bán thì lực đẩy giá xuống sẽ càng mạnh thêm.

Đó là tâm lý đằng sau setup này.

Lệnh mua với setup phá vỡ vùng giằng co thất bại

ví dụ về giao dịch với giằng co

Hình 12: Mẫu hình cho ta vào lệnh mua

 1. Cây nến bắt đầu vùng giằng co.
 2. Cây nến kết thúc giằng co.
 3. Cây nến giảm phá vỡ vùng giằng co.
 4. Cây nến tăng làm cho sự phá vỡ thất bại.
 5. Tiến hành đặt lệnh chờ mua 1 pip trên điểm cao nhất của cây nến phá vỡ thất bại.
 6. Ở trường hợp này chúng ta vào lệnh thành công và giá còn đi với lực rất mạnh. Nếu cây nến sau nến tín hiệu mà không thể khớp lệnh thì chúng ta xóa bỏ lệnh chờ mua.

Lệnh bán với setup phá vỡ vùng giằng co thất bại

sự phá vỡ giằng co thất bại

Hình 13: Setup vào lệnh bán

 1. Cây nến bắt đầu vùng giằng co.
 2. Cây nến kết thúc giằng co.
 3. Cây nến tăng phá vỡ vùng giằng co.
 4. Cây nến giảm làm cho sự phá vỡ thất bại.
 5. Tiến hành đặt lệnh chờ bán dưới điểm thấp nhất của cây nến phá vỡ thất bại.
 6. Ở trường hợp này chúng ta vào lệnh thành công. Nếu cây nến sau nến tín hiệu không thể khớp lệnh thì xóa bỏ lệnh chờ bán.

Giao dịch với setup phá vỡ vùng giằng co thất bại

ví dụ về giao dịch thực tế với vùng giằng co thất bại

Hình 14: Hoàn cảnh thị trường

 1. Đường trendline ban đầu.
 2. Đường trendline điều chỉnh.
 3. Vùng phóng to nơi vào lệnh.

hoàn cảnh thị trường giao dịch

Hình 15: Đánh giá vị trí xuất hiện của setup

Vùng giằng co này (được khoanh vùng ô vuông đứt đoạn) xuất hiện tại vị trí ngay đỉnh cũ vừa bị phá vỡ với cú nhảy gap khủng, cho thấy thị trường có đà tăng mạnh. Đỉnh cũ sau khi bị phá vỡ có vai trò như một vùng hỗ trợ.

Ngoài ra setup này còn xuất hiện ở một nơi rất quan trọng đó là ngưỡng kháng cự của đường trendline tăng. Có thể thấy rằng đây là một vị trí quan trọng mà ta nên chú ý để tìm cơ hội vào lệnh. Và cuối cùng nó cũng đến.

Để ý kỹ chúng ta sẽ  thấy ở ví dụ này có hai vùng giằng co liên tiếp.

sự phá vỡ thất bại

Hình 16: Hai setup phá vỡ vùng giằng co thất bại liên tiếp

Chúng ta đi vào phân tích setup thứ nhất:

vào lệnh với phá vỡ thất bại

Hình 17: Setup phá vỡ giằng co thất bại thứ nhất

 1. Vùng giằng co xác nhận hình thành với 3 cây nến.
 2. Cây nến inverted hammer phá vỡ vùng giằng co. Có thể thấy đây là sự phá vỡ không mạnh, nó chỉ vượt qua khỏi vùng giá của cây nến trước một khoảng rất nhỏ.
 3. Ngay sau cây nến phá vỡ lập tức hình thành cây nến tăng ngược trở lại xác nhận sự phá vỡ bị thất bại.
 4. Sau khi sự phá vỡ thất bại chúng ta đặt lệnh chờ mua 1pip trên điểm cao nhất của cây nến phá vỡ thất bại.
 5. Đặt stop loss dưới điểm thấp nhất của cây nến phá vỡ thất bại.
 6. Tuy nhiên, lệnh này của chúng ta không được khớp ở cây nến tiếp theo nên xóa bỏ lệnh.

Chúng ta đi đến setup thứ hai

vừng giằng co thất bại

Hình 18: Setup thứ hai

 1. Vùng giằng co xác nhận hình thành với 3 cây nến.
 2. Cây nến giảm mạnh phá vỡ vùng giằng co. Đây được coi là sự phá vỡ đẹp, lý tưởng.
 3. Ngay sau cây nến phá vỡ lập tức hình thành cây nến tăng mạnh ngược trở lại xác nhận sự phá vỡ bị thất bại.
 4. Đặt lệnh chờ mua trên điểm cao nhất của cây nến phá vỡ thất bại.
 5. Đặt stop loss dưới điểm thấp nhất của cây nến phá vỡ thất bại.
 6. Lệnh chờ mua được khớp

Ở setup thứ hai chúng ta thấy được sự dứt khoát trong phá vỡ, dứt khoát trong thất bại. đây được xem là setup với phá vỡ vùng giằng co thất bại cực kỳ đẹp.

Phần kết

Phá vỡ vùng giằng co thất bại có thể nói là một mẫu hình giao dịch dịch rất hay và cũng thường xuyên xuất hiện trên biểu đồ ở tất cả các thị trường khác nhau.

Thông qua bài viết này, hy vọng Học Price Action đã đem đến cho bạn nhiều kiến thức bổ ích cũng như bổ sung thêm một bảo bối trong hành trình chinh phục thị trường tạo thêm thu nhập và xa hơn là làm giàu từ đầu tư tài chính cho bạn.

5 thoughts on “Phá vỡ vùng giằng co thất bại – Setup giao dịch price action

 1. Phim Viet viết:

  Ad cho hỏi Vùng giằng co này mình nên giao dịch trong khung thời gian nào vậy? mình xin cảm ơn

  1. IvT viết:

   Có thể ngắn hạn hoặc dài hạn, mình thì thường giao dịch trên H1, H4

 2. nguyencuong viết:

  Bài viết chặc chẽ rất hay mong có những bài hay hơn

 3. Nuckie viết:

  Có trường hợp cây nến liền sau cây nến kết thúc vùng giằng co (tức là không theo quy tắc thân nằm trong vùng giá của cây nến liền trước – cây kết thúc) lại không hề vượt qua vùng giằng co đã vẽ theo quy tắc – điểm đóng cửa cao nhất và điểm đóng cửa thấp nhất của vùng giằng co. Khi đó có được coi là “phá vỡ vùng giằng co” không? Cảm ơn Admin!

 4. Trader tuổi đôi mươi viết:

  Viết bài có tâm vãi đái 🙂
  Cảm ơn AD nhiều nha!

Comments are closed.