Trong lịch sử của thị trường tài chính khi mà theo dõi lại diễn biến giá thì chúng ta sẽ thấy nhiều cấu trúc đặc biệt trên biểu đồ được lặp đi lặp lại như một quy luật. Đó chính là các mô hình giá hay còn gọi là Price Pattern và trong lớp học mô hình giá này Học Price Action sẽ cung cấp những kiến thức chi tiết về các mô hình giá phổ biến và hiệu quả mà chúng ta có thể ứng dụng vào trong giao dịch.