Dưới đây là những kiến thức cơ bản và khái quát nhất về thị trường mới nổi trong hơn một thập kỷ trở lại đây đó là tiền điện tử hay còn gọi là Cryptocurrency, về công nghệ Blockchain (chuỗi khối) và các sản phẩm phái sinh khác từ công nghệ Blockchain.