Tiền điện tử - Crypto

Chữ ký số trong tiền điện tử là gì?

tổng quan về chữ ký số trong tiền điện tử

Trong những bài học trước chúng ta đã tìm hiểu xong về ví tiền điện tử cũng như là cách giao dịch, gửi và nhận Bitcoin hay các loại tiền điện tử khác. Nhưng còn một kiến thức quan trọng khác chưa đề cập đến đó là chữ ký số. Vậy thì chữ ký số trong tiền điện tử là gì và cách nó hoạt động cũng như ý nghĩa nó ra sao, mời các bạn hãy cùng Học Price Action tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Chữ ký số trong tiền điện tử là gì?

Khi bạn muốn gửi một số bitcoin, ví của bạn sẽ tạo một “giao dịch” và gửi nó đến một nút trên mạng Bitcoin, sau đó gửi nó đến các nút khác. Khi bạn bắt đầu giao dịch Bitcoin, bạn phải chứng minh với mọi nút trong mạng Bitcoin rằng bạn được phép chi tiêu số tiền đó.

Bản chất giao dịch Bitcoin là gì? Giao dịch chỉ là một tin nhắn chứa thông tin về người gửi và người nhận cũng như số lượng BTC sẽ được chuyển (bao gồm phí giao dịch) gửi đến cho hệ thống mạng Bitcoin.

Vì vậy, trước khi gửi tin nhắn (“giao dịch”), bạn phải “ký” vào nó để xác nhận. Tất cả các giao dịch cần phải được “ký” trước khi chúng được gửi lên mạng. chữ ký số trong tiền điện tử

Để làm như vậy, phần mềm ví của bạn thực hiện một số thuật toán thú vị đối với thông báo giao dịch và sau đó, thực hiện một số thuật toán thú vị hơn với thứ được gọi là “khóa riêng”.

Kết quả của tất cả thuật toán này là một phần thông tin đặc biệt được gọi là “chữ ký số”. Chính “chữ ký số” này chứng minh cho mạng Bitcoin rằng bạn là chủ sở hữu thực sự của số bitcoin mà bạn muốn gửi.

Vì chữ ký số là một thành phần quan trọng trong tiền điện tử, chúng ta cần tìm hiểu chữ ký số thực sự là gì, tại sao chúng lại cần thiết và nó thực sự hoạt động như thế nào!

Bitcoin sử dụng mật mã để tạo ra một một cặp khóa kiểm soát quyền truy cập vào bitcoin. Cặp khóa bao gồm khóa riêng và khóa chung. chữ ký số trong tiền điện tử

Khóa riêng tạo ra khóa chung. Hai khóa được liên kết về mặt toán học và thực chất chỉ là những con số rất lớn.

Sau đó, khóa chung sẽ tạo một địa chỉ được chia sẻ với những người khác để bạn có thể nhận bitcoin và được biểu thị dưới dạng một chuỗi các chữ cái và số. chữ ký số trong tiền điện tử

Vì vậy, khi bạn nói rằng bạn “có một ít bitcoin”, điều bạn thực sự đang nói là: Bạn có một số bitcoin được gắn với một địa chỉ cụ thể. chữ ký số trong tiền điện tử

Và địa chỉ này cũng như số lượng bitcoin mà nó nắm giữ được ghi lại trên sổ cái của Bitcoin được gọi là blockchain. Bạn có một khóa riêng được chứng minh về mặt toán học rằng bạn là chủ sở hữu của địa chỉ này.

Điều này có nghĩa là mọi bitcoin được giữ ở địa chỉ này đều nằm dưới sự kiểm soát của bạn. Và chỉ bạn mới có thể “di chuyển” hoặc gửi số bitcoin này đến một địa chỉ khác.

Nếu bạn không có khóa riêng cho địa chỉ mới thì bạn không còn kiểm soát được bitcoin nữa. Bạn đã gửi chúng cho chủ sở hữu mới (bất kỳ ai có khóa riêng được liên kết với địa chỉ mới).

Như bạn có thể thấy, quyền sở hữu bitcoin được gắn với một địa chỉ. Và số bitcoin gắn với TẤT CẢ các địa chỉ được ghi lại trên chuỗi khối của Bitcoin. chữ ký số trong tiền điện tử

Vì vậy, nếu bạn muốn gửi bitcoin đến một địa chỉ khác, trước tiên bạn phải chứng minh rằng bạn là chủ sở hữu thực sự của địa chỉ HIỆN TẠI đang nắm giữ bitcoin.

Vậy phải hoàn thành nó như thế nào?

Hãy nhớ rằng địa chỉ chỉ là một dạng hiển thị được sửa đổi của khóa chung. Và khóa chung được tạo từ một khóa riêng cụ thể. chữ ký số trong tiền điện tử

Điều này có nghĩa là mỗi địa chỉ liên quan đến khóa chung, khóa chung này cũng liên quan đến khóa riêng.

cách thức hình thành khoá riêng, khoá chung và địa chỉ ví

Khóa công khai, được thể hiện ở định dạng dễ đọc hơn được gọi là địa chỉ, có thể được coi là “danh tính” của chủ sở hữu.

Điều này có nghĩa là khóa công khai (khoá chung) của bạn (được hiển thị dưới dạng địa chỉ) đóng vai trò là “danh tính” của bạn trên chuỗi khối Bitcoin. chữ ký số trong tiền điện tử

Và khóa riêng có thể được coi là một phần thông tin cho phép chủ sở hữu chứng minh quyền sở hữu khóa chung của họ.

Vì vậy, một cách đơn giản để chứng minh rằng bạn là chủ sở hữu của một địa chỉ (và khóa chung) là cung cấp khóa riêng của bạn như một phần của thông báo giao dịch.

Sau đó, sử dụng thuật toán, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng thấy rằng khóa riêng đã tạo ra khóa chung và từ đó tạo ra địa chỉ. chữ ký số trong tiền điện tử

Nhưng làm điều này KHÔNG an toàn! Sau khi khóa riêng của bạn được công khai, giờ đây bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào địa chỉ nơi lưu trữ bitcoin của bạn, điều đó có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể đánh cắp bitcoin của bạn!

Bằng cách “đánh cắp”, tức là bất kỳ ai cũng có thể di chuyển bitcoin từ địa chỉ hiện tại sang một địa chỉ khác mà họ chọn, chẳng hạn như một trong những địa chỉ của chính họ.

Vì vậy phải có một cách tốt hơn! chữ ký số trong tiền điện tử

Làm cách nào bạn có thể chứng minh mình là chủ sở hữu thực sự của một địa chỉ (và khóa chung) mà không cần phải tiết lộ khóa riêng được kết nối với địa chỉ (và khóa chung)?

Điều này có thể được thực hiện bằng cách cung cấp cái được gọi là “chữ ký số”.

Chữ ký số hay chữ ký điện tử là thứ có thể được gắn vào tin nhắn để chứng minh rằng người gửi tin nhắn là người gửi thực sự. chữ ký số trong tiền điện tử

Trong Bitcoin, chữ ký số được sử dụng để cho thấy rằng bạn biết khóa riêng được liên kết với một địa chỉ mà KHÔNG cần phải hiển thị khóa riêng thực tế cho mạng Bitcoin.

Mục đích của chữ ký số là gì?

Để chi tiêu bitcoin từ một địa chỉ Bitcoin cụ thể, người ta phải chứng minh “quyền sở hữu” về khóa riêng được ghép nối với khóa chung được liên kết với địa chỉ đó.

Chữ ký điện tử là thứ bạn có thể sử dụng để chứng minh rằng bạn biết khóa riêng được kết nối với khóa chung mà KHÔNG cần phải tiết lộ khóa riêng thực tế. chữ ký số trong tiền điện tử

Mục tiêu của chữ ký điện tử là chứng minh rằng bạn là chủ sở hữu của một địa chỉ. Và để chứng minh bạn là chủ sở hữu của một địa chỉ, bạn cần chứng minh bạn là chủ sở hữu khóa riêng được liên kết với địa chỉ đó.

Bây giờ chúng ta đã có ý tưởng chung về chữ ký số là gì và nó được dùng để làm gì, sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức hoạt động của chữ ký số trong tiền điện tử như thế nào.

Nhưng chúng ta sẽ đi qua từng bước một để hiểu được điều đó. Trước tiên cần hiểu về mã hoá.

Mã hoá là gì?

Để thực sự nắm bắt được khái niệm chữ ký số, trước tiên chúng ta phải hiểu cách thức hoạt động của mã hóa. Mã hóa là một khái niệm quan trọng trong mật mã. chữ ký số trong tiền điện tử

Để hiểu quy trình “ký” các giao dịch như thế nào, điều này được yêu cầu để có thể chi tiêu bitcoin của bạn (và các loại tiền điện tử khác), bạn cần phải làm quen với khái niệm mã hóa và vai trò của nó.

Tiền điện tử sử dụng mã hóa một cách gọn gàng, nhưng để hiểu cách thức hoạt động của nó, trước tiên chúng ta phải tìm hiểu về cách sử dụng mã hóa thông thường.

Trong mật mã, mã hóa là một kỹ thuật được sử dụng để bảo vệ quyền riêng tư của tin nhắn bằng cách chuyển đổi nó thành dạng mà CHỈ người nhận dự kiến mới có thể đọc được. Mọi người khác sẽ thấy đó là một mớ hỗn độn các ký tự ngẫu nhiên không mạch lạc. chữ ký số trong tiền điện tử

Mã hóa là quá trình chuyển đổi dữ liệu dưới dạng văn bản có thể đọc được (gọi là “văn bản gốc”) bằng thuật toán (được gọi là “mật mã”) để làm cho bất kỳ ai cũng không thể đọc được ngoại trừ những người sở hữu thứ đặc biệt, thường được gọi là “chìa khóa”.

Kết quả của quá trình này là văn bản được mã hóa. chữ ký số trong tiền điện tử

Theo nghĩa cơ bản nhất, mã hóa có nghĩa là sử dụng “toán học” và một bộ hướng dẫn được máy tính hoá (“thuật toán”) tuân theo một quy tắc nào đó để ngụy trang và bảo vệ dữ liệu.

Ví dụ: nếu bạn đang gửi tin nhắn và mã hóa nó, thì tin nhắn đó sẽ được mã hóa ở định dạng mà kẻ trộm không thể đọc hoặc hiểu được.

Các thuật toán này xáo trộn dữ liệu văn bản gốc thành một văn bản khó hiểu được gọi là văn bản mã hóa, trông giống như vô nghĩa nếu không sử dụng khóa đặc biệt để giải mã nó.

Đây là một ví dụ về văn bản mật mã trông giống như vô nghĩa: chữ ký số trong tiền điện tử

We8zaxTmbvHiTkUjO57slW9gDlWUGp64lQUj7Wvs7M2PjY9bFE

Điều này có nghĩa là khi dữ liệu được mã hóa bằng thuật toán, bạn không thể giải thích hoặc đoán nội dung gốc của dữ liệu từ văn bản mã hóa. Đây là cách tin nhắn của bạn được giữ an toàn khỏi những con mắt tò mò ngoài ý muốn.

Mã hoá hoạt động như thế nào?

Trong hình minh họa bên dưới, bạn có thể thấy dữ liệu thay đổi như thế nào từ văn bản gốc sang văn bản mã hóa và quay lại văn bản gốc thông qua việc sử dụng các “khóa” mã hóa và giải mã.

chữ ký số trong tiền điện tử

Điều đó có nghĩa là có hai loại mã hóa chính: chữ ký số trong tiền điện tử

 • Mã hóa đối xứng: Loại mã hóa này có tính tương hỗ, nghĩa là khóa được sử dụng cả cho mã hóa và giải mã dữ liệu.
 • Mã hóa bất đối xứng: Kiểu mã hóa này sử dụng hai khóa riêng để mã hóa và giải mã, có thể gọi là khóa riêng và khóa chung. chữ ký số trong tiền điện tử

Về cơ bản, nếu người gửi và người nhận dữ liệu sử dụng khóa chung duy nhất để mã hóa và giải mã dữ liệu thì đó được gọi là mã hóa đối xứng. Và nếu các khóa KHÁC NHAU dùng để mã hóa và giải mã thì đó là mã hóa bất đối xứng.

Trong mật mã, “khóa” chỉ là một số lớn hoặc chuỗi số và chữ cái. Khóa dùng để má hoá bản rõ thành bản mã và ngược lại giải mã bản mã thành bản rõ.

Tiền điện tử chỉ sử dụng mã hóa bất đối xứng, vì vậy trong tương lai chúng ta sẽ chỉ tập trung vào mã hóa bất đối xứng. chữ ký số trong tiền điện tử

Tìm hiểu sâu về mã hoá bất đối xứng

Mã hóa bất đối xứng là loại mã hóa sử dụng hai “khóa” riêng biệt nhưng được kết nối về mặt toán học để mã hóa và giải mã dữ liệu cũng như bảo vệ dữ liệu khỏi bị truy cập hoặc sử dụng trái phép.

Các khoá này được gọi là:

 • Khóa riêng (Private key) chữ ký số trong tiền điện tử
 • Khóa chung hay khoá công khai (Public key)

Khi nói đến mã hoá bất đối xứng thì chúng ta sẽ luôn nhắc đến một “cặp khóa“ như vậy. Khóa chung có sẵn cho bất kỳ ai sử dụng. Khóa còn lại được gọi là khóa riêng.

Dữ liệu được mã hóa bằng khóa chung CHỈ có thể được giải mã bằng khóa riêng. Đây là lý do tại sao mã hóa bất đối xứng còn được gọi là “mật mã khóa công khai”.

Cách mã hoá bất đối xứng hoạt động

Khi lần đầu tiên tìm hiểu về mã hóa bất đối xứng, ví dụ cổ điển sau đây sẽ được sử dụng:

Để gửi dữ liệu được mã hóa cho ai đó, bạn phải mã hóa dữ liệu bằng khóa chung của người đó và người nhận dữ liệu sẽ giải mã dữ liệu bằng khóa riêng tương ứng.

Tất cả dữ liệu bạn gửi qua internet đều ở dạng bản rõ. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai có quyền truy cập vào nó đều có thể xem và đọc nó. chữ ký số trong tiền điện tử

Nếu bạn không muốn bất kỳ ai có thể đọc được dữ liệu của mình, điều bạn có thể làm là mã hóa dữ liệu bằng khóa chung của người nhận hoặc người mà bạn đang gửi tin nhắn tới. (Người này sẽ gửi cho bạn khóa công khai của họ trước). chữ ký số trong tiền điện tử

Sau khi dữ liệu đã được chuyển đổi thành văn bản mã hóa, bạn không thể giải mã dữ liệu đó bằng cùng một khóa.

Văn bản mật mã chỉ có thể được giải mã bằng khóa riêng tương ứng mà chỉ người nhận mới có.

mã hoá trong việc gửi nhận tin nhắn

Hình minh họa ở trên cho thấy cách bạn có thể tự do phân phối khóa chung, để chỉ bạn với tư cách là chủ sở hữu khóa riêng, mới có thể đọc dữ liệu được mã hóa bằng khóa chung.

Vì bạn đang mã hóa dữ liệu bằng khóa chung, đây là lý do tại sao loại mã hóa bất đối xứng này còn được gọi là “mã hóa khóa chung”. chữ ký số trong tiền điện tử

Rõ ràng, cách sử dụng mã hóa bất đối xứng phổ biến nhất là gửi tin nhắn bí mật. Nếu bạn gửi một bức thư tình cho người bạn yêu qua internet và bạn không muốn bố mẹ của người đó có thể đọc được nó, bạn có thể sử dụng mã hóa bất đối xứng. chữ ký số trong tiền điện tử

Bạn sẽ mã hóa tin nhắn bằng khóa chung của người bạn yêu, sau đó gửi tin nhắn cho người đó.

Để có thể sắp xếp lại văn bản thành định dạng có thể đọc được sẽ cần có khóa riêng mà chỉ người bạn yêu mới sở hữu. Vì vậy, chỉ người đó mới có thể đọc được tin nhắn (đương nhiên ngoại trừ bạn!) Và biết được tình cảm thực sự của bạn dành cho cô ấy.

Vậy mã hoá bất đối xứng hoạt động như nào trong tiền điện tử

Mã hóa bất đối xứng lần đầu tiên được sử dụng để mã hóa và giải mã tin nhắn. Nhưng tiền điện tử hiện sử dụng công nghệ này theo một cách hơi khác.

Trong ví dụ cổ điển về mã hóa bất đối xứng ở trên, chúng ta đã biết cách sử dụng khóa chung để mã hóa dữ liệu và sau đó cần khóa riêng để giải mã dữ liệu.

Nhưng điều ngược lại cũng có tác dụng! chữ ký số trong tiền điện tử

Bạn cũng có thể sử dụng khóa riêng để mã hóa dữ liệu và sau đó sử dụng khóa chung để giải mã dữ liệu.

Và đây là cách mã hóa bất đối xứng được sử dụng trong tiền điện tử!

mã hoá trong chữ ký số của tiền điện tử

Trong tiền điện tử, người gửi sử dụng khóa riêng của mình để mã hóa một tin nhắn đặc biệt và người nhận sử dụng khóa chung của người gửi để giải mã nó. chữ ký số trong tiền điện tử

Đó là NGƯỢC LẠI từ ví dụ trước đó! Thay vì sử dụng các khóa của NGƯỜI NHẬN, các khóa của NGƯỜI GỬI đang được sử dụng để thay thế và đảo ngược lại khoá chung, khoá riêng.

Nếu bạn muốn gửi tin nhắn bí mật theo cách này, đó sẽ là một ý tưởng tồi vì bất kỳ ai có khóa chung của bạn, theo định nghĩa là công khai, đều có thể giải mã tin nhắn của bạn và đọc nó.

Nhưng trong Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, tất cả các giao dịch đều được công khai nên không cần phải giữ dữ liệu ở chế độ riêng tư hoặc bí mật. chữ ký số trong tiền điện tử

Nó sử dụng mã hóa bất đối xứng cho một mục đích hoàn toàn khác. Và nó khá thông minh. Đó là nó sử dụng mã hóa bất đối xứng để xác thực….để chứng minh bạn là chủ của những gì bạn đã gửi đi.

Cụ thể hơn, khi bạn muốn gửi một số bitcoin cho người khác, điều đó được dùng để chứng minh rằng BẠN là chủ sở hữu thực sự của số bitcoin mà bạn muốn gửi.

Nếu bạn mã hóa (khóa) thứ gì đó bằng khóa riêng của mình thì bất kỳ ai cũng có thể giải mã nó (“mở khóa”) bằng khóa chung của bạn. chữ ký số trong tiền điện tử

Điều này đóng vai trò là bằng chứng cho thấy bạn là người gửi tin nhắn ban đầu vì bạn là người DUY NHẤT có thể mã hóa tin nhắn (vì bạn có khóa riêng tương ứng).

Và kể từ bây giờ danh tính của bạn (với tư cách là chủ sở hữu thực sự của số bitcoin bạn muốn gửi) đã được xác thực, bạn hiện được phép gửi bitcoin. chữ ký số trong tiền điện tử

Bây giờ chúng ta đã biết mã hóa bất đối xứng là gì và cách thức hoạt động của nó, bây giờ chúng ta hãy kết hợp tất cả lại với nhau và xem nó được sử dụng như thế nào trong chữ ký số.

Cách chữ ký số trong tiền điện tử hoạt động

Trước khi tìm hiểu về vấn đề này, chúng ta phải tìm hiểu một số khái niệm kỹ thuật (thực ra là nhắc lại và liệt kê khi bạn đã tìm hiểu ở trên cũng như các bài viết trước) vì chúng là “khối xây dựng” cần thiết để tạo chữ ký số:

 • Hàm băm
 • Khóa riêng và khóa chung chữ ký số trong tiền điện tử
 • Mã hóa bất đối xứng

Chữ ký số được tạo ra như thế nào?

Chúng ta hãy xem từng bước chữ ký số được thực hiện như thế nào:

 • Khi bạn muốn gửi bitcoin, ví của bạn sẽ tạo một thông báo giao dịch. Tin nhắn này chứa thông tin như số bitcoin bạn muốn gửi và địa chỉ của người nhận.
 • Thông báo này được chạy thông qua hàm băm. chữ ký số trong tiền điện tử
 • Hàm băm tạo ra một đầu ra được gọi bằng nhiều cách như là “băm”, tín nhắn băm, giá trị băm, hoặc có thể gọi nó là hàm băm luôn cũng được.
 • Băm này sau đó được mã hóa bằng khóa riêng của bạn.
 • Tin nhắn băm được mã hóa trở thành “chữ ký số”.

Hình dưới đây là sơ đồ mô phỏng quá trình này: chữ ký số trong tiền điện tử

cách thức hoạt động của chữ ký số trong tiền điện tử

Vậy là khi kết thúc quá trình này, ví của bạn đã tạo ra hai mẫu:

 • Tin nhắn giao dịch chữ ký số trong tiền điện tử
 • Chữ ký số (mã băm được mã hóa của tin nhắn giao dịch)

Tại thời điểm này, chưa có gì được gửi tới mạng Bitcoin. Nếu bạn không để ý thì chính thông điệp giao dịch đó chính là “thành phần” để tạo nên chữ ký số.

Vì vậy, bạn không chỉ sử dụng khóa riêng của mình để tạo chữ ký số mà bạn còn sử dụng khóa riêng VÀ hàm băm của thông báo giao dịch. chữ ký số trong tiền điện tử

Điều này có nghĩa là bạn không thể sử dụng chữ ký số này cho một giao dịch khác. Nếu bạn cố gắng sử dụng chữ ký số này trong giao dịch thứ hai, nó sẽ bị mạng Bitcoin từ chối vì chữ ký số chỉ dựa trên dữ liệu từ giao dịch đầu tiên.

Vì thế cho nên mỗi chữ ký số là duy nhất cho một giao dịch cụ thể. chữ ký số trong tiền điện tử

Chữ ký số được xác minh như thế nào?

Để sử dụng bitcoin từ một địa chỉ Bitcoin cụ thể, người ta phải chứng minh “quyền sở hữu” về khóa riêng được ghép nối với khóa chung được liên kết với địa chỉ đó.

Nhưng bạn muốn làm điều này mà không cần phải tiết lộ khóa riêng của mình.

Chữ ký số là thứ bạn có thể sử dụng để CHỨNG MINH rằng bạn biết khóa riêng được kết nối với khóa chung mà không cần phải tiết lộ khóa riêng thực tế.

Hãy xem điều này hoạt động như thế nào nhé: chữ ký số trong tiền điện tử

 • Khi bạn bắt đầu giao dịch Bitcoin, phần mềm ví của bạn thực sự cung cấp ba mẫu cho mạng Bitcoin: thông báo giao dịch ban đầu, chữ ký số và khóa chung của bạn (được gắn với địa chỉ nơi bitcoin bạn muốn gửi hiện được lưu trữ).
 • Sau khi nút Bitcoin nhận được mẫu này, nó sẽ tách chúng ra. chữ ký số trong tiền điện tử
 • Nó sẽ lấy thông báo giao dịch ban đầu và chạy nó thông qua cùng hàm băm mà bạn đã sử dụng trước đó. (Tất cả phần mềm Bitcoin đều sử dụng cùng một hàm băm). Đối với chữ ký số, nó sẽ sử dụng khóa chung mà bạn đã cung cấp để giải mã.
 • Cả hai giá trị băm sau đó sẽ được so sánh. chữ ký số trong tiền điện tử
 • Cả hai giá trị băm có khớp chính xác không?
 • Nếu cả hai giá trị băm khớp nhau thì điều này chứng tỏ rằng bạn là chủ sở hữu thực sự của số bitcoin mà bạn muốn gửi.

Đây là sơ đồ của quá trình này: chữ ký số trong tiền điện tử

các bước xác thực của chữ ký số

Có hai điều cần chỉ ra ở đây: chữ ký số trong tiền điện tử

1. Khả năng giải mã bằng khóa chung chứng minh danh tính của người gửi.

Ở bước 3, khi một nút có thể giải mã chữ ký số, điều này chứng tỏ “danh tính” của người gửi đi.

Hãy nhớ rằng, vì khóa riêng và khóa chung được liên kết về mặt toán học nên nếu bạn có thể giải mã tin nhắn bằng khóa chung của ai đó, điều đó có nghĩa là họ đã mã hóa nó bằng khóa riêng của mình.

Nếu bạn không thể giải mã tin nhắn, điều đó có nghĩa là nó đã được mã hóa bằng khóa riêng của người khác. Và điều đó có nghĩa là tin nhắn đó không đến từ họ.

2. Các giá trị băm khớp chính xác chứng tỏ rằng tin nhắn không bị thay đổi.

Ở bước 6, việc kiểm tra để đảm bảo cả hai giá trị băm đều khớp chính xác sẽ đảm bảo rằng thông báo giao dịch gốc không bị thay đổi. chữ ký số trong tiền điện tử

Điều quan trọng cần biết vì không giống như chữ ký số được mã hóa, tin nhắn giao dịch ban đầu ở dạng văn bản gốc vì tất cả các giao dịch Bitcoin đều được công khai cho tất cả mọi người xem.

Hãy nhớ rằng, bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng sẽ tạo ra hàm băm hoàn toàn khác. Vì vậy, nếu ai đó chặn tin nhắn giao dịch ban đầu trên đường đến một nút và sửa đổi nó (chẳng hạn thay đổi địa chỉ gửi bitcoin đến địa chỉ của hacker), khi tin nhắn đi qua hàm băm, nó sẽ tạo ra một hàm băm hoàn toàn khác với mã chữ ký số.

Tương tự như cách chữ ký viết tay liên kết một người với một tài liệu cụ thể, “chữ ký số” sử dụng mật mã chữ ký số liên kết danh tính với một tin nhắn giao dịch cụ thể.

Tổng kết

Bây giờ bạn đã hiểu cách tạo chữ ký số và cách xác minh chữ ký đó cho những giao dịch Bitcoin, dưới đây là hình ảnh về ý nghĩa thực sự của việc “ký” một giao dịch và cách “chữ ký số” của người gửi được sử dụng để xác minh quyền sở hữu số bitcoin mà họ mong muốn gửi đi:

tổng quan về chữ ký số trong tiền điện tử