Chia sẻ các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu từng vấn đề về price action.

Price action hay còn gọi là hành động giá theo tiếng Việt là một trường phái giao dịch rất riêng mà cũng rất chung, rất gần gũi nhưng cũng lại xa lạ.

Nhiều người có thể giao dịch đã lâu những vẫn chưa nghe đến price action, thế nhưng không có nghĩa họ chưa từng sử dụng price action bởi vì thứ mà price action xoáy sâu vào chính là những cây nến hằng ngày hiện lên trước mắt bạn.

Thế nhưng bạn nhìn những cây nến đó như thế nào, chúng là những thứ vô tri vô giác hay là những thứ có thể nói lên nhiều ý nghĩa, điều này phụ thuộc vào mỗi người và phải học hỏi, nghiên cứu thì bạn mới có thể hiểu ra những ý nghĩa sâu xa đằng sau mỗi cây nến đó.

Thêm vào đó là những cây nến có mối quan hệ mật thiết trong một hệ thống chứ không chỉ nói về những cây nến đơn lẻ và mối quan hệ chúng như thế nào? Chúng ta sẽ có vô vàn cách nhìn nhận khác nhau.

PA không phải là một thứ truyệt đối đúng hay tuyệt đối sai hoàn toàn mà nó phụ thuộc vào hai điều: kiến thức và kinh nghiệm.

Trong thị trường tài chính luôn có những cái bẫy, những tín hiệu giả và không bao giờ chúng ta có thể tuyệt đối hoàn toàn một thứ gì đó.

Chính vì vậy, tất cả chúng ta hãy học hỏi trên tinh thần tham khảo và sau đó là nghiên cứu, vận dụng để tìm ra cho mình thứ phù hợp nhất