Chuyên mục này gửi đến các bạn đọc những chiến thuật đơn giản, dể hiểu và dễ sử dụng.

Những chiến thuật này có đặc điểm là sử dụng chỉ báo là chính. Chúng ta có thể không cần biết các kiến thức về Price action cũng có thể giao dịch được.

Nó phù hợp cho những người mới biết đến thị trường tài chính và chỉ cần một vài gợi ý là họ có thể biết đến điểm vào lệnh.

Chỉ có khó khăn hơn là điểm dừng lỗ và chốt lời phải đặt như nào cho hợp lý thì tuỳ từng người và kỹ năng kinh nghiệm.

Nếu biết được price action thì có thể biết cách phân biệt và đánh giá cơ hội vào lệnh nào mà chỉ báo đưa ra là tốt hay không tốt và tiềm ẩn rủi ro cao để tránh.