Kiến thức nền tảng

Mô Hình Nến (Candlestick Pattern)

Các mô hình nến từ cơ bản đến nâng cao là vô cùng quan trọng đối với tất cả các Trader và Investor, đặc biệt là những người theo trường phái giao dịch Price Action
Kiến thức nền tảng

Các Mô Hình Giá (Price Pattern)

Cùng với mô hình nến thì các mô hình giá hay còn gọi là Price Pattern cũng là công cụ mạnh hỗ trợ cho việc giao dịch với hành động giá.
Kiến thức nền tảng

Indicator - Chỉ Báo Kỹ Thuật

Các chỉ báo kỹ thuật là rất quan trọng đối với tất cả những người đầu tư và phân tích tài chính, nó có thể gia tăng độ tin cậy cho một tín hiệu vào lệnh Price Action